Bokashi Demonstratie te Wijnandsrade

Afgelopen dinsdag organiseerde PPO te wijnandsrade een bokashi demonstratie. De afgelopen jaren zijn door PPO ism AgriConnection reeds verschillende bokashi hopen opgezet. Tijdens deze middag werd ingegaan op de onderzoeksresultaten tot dusver. Een voorlopige conclusie was dat bokashi een reducerende werking heeft op pythium, fusarium en verschillende aaltjes.

Tijdens deze middag stond tevens het opzetten van een bokashi bult centraal. De instructies voor het opzetten van een hoop werden dan ook uitvoerig behandeld. Oorspronkelijk was het zelfs de bedoeling om ter plekke een bokashihoop aan te leggen. Het weer strooide echter roet in het eten, want door de sterke regenval moest het evenement naar binnen verplaatst worden. Ook kregen bezoekers de mogelijkheid om het eindproduct van een bult fysiek te beoordelen. Wat opviel is dat men het aanwezige stro met de hand kon breken. Dit was mogelijk omdat de bacterien in de bokashi de koolstof ketens uit het stro keurig hadden omgezet.

.photo (3)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »