Bokashi

bokashi (2)

Turn your waste into Bokashi (compost). Bokashi is the Japanese word for “well fermented organic material” and is a way to turn your organic waste into a very rich soil improver. Bokashi is the result of the centuries-old technique of fermentation. By adding effective micro-organisms (microferm) and anaerobic (without oxygen) processing to your waste, you make a valuable soil improver. In order to obtain an optimal result, sea shell lime and clay minerals are usually added, but this depends on the intended application. For more information read the pdf articles below.

Verwerk je resten tot Bokashi! Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”, het is een manier om je organische resten om te zettentot een zeer rijke bodemverbeteraar. Bokashi is het resultaat van een eeuwenoude techniek: fermentatie. Door toevoeging van effectieve micro-organismen (microferm) en het anaeroob (zonder zuurstof) verwerken van je resten, maak je van je eigen organische resten een waardevolle bodemverbeteraar. Om een optimaal resultaat te behalen worden meestal zeeschelpenkalk en kleimineralen toegevoegd, maar dit hangt af van de toepassing. Lees voor meer informatie de onderstaande pdf artikelen..

Products / Producten

? / Bokamix

Bokamix: A ready-to-use mix of Edasil clay minerals and Aegir sea shell lime, to be used for making Bokashi

Bokamix: Een kant-en-klaar mix van Edasil kleimineralen en Aegir zeeschelpenkalk, te gebruiken voor het maken van Bokashi

Bokamix-Agritonfolder

Edasil Clay Minerals / Edasil kleimineralen
edasil kleimineralen2

Edasil clay minerals are clay granules, 0.5 – 2 mm in size and are extracted in Southern Germany. These clay particles play a very important role in soil fertility. They can regulate the moisture in the soil very well, contain indispensable grass elements and form an important part of the clay humus complex (HKC).

Edasil kleimineralen zijn kleikorrels , 0.5 – 2 mm groot, en worden gewonnen in Zuid-Duitsland. Deze kleideeltjes spelen in de bodem een zeer belangrijke rol bij bodemvruchtbaarheid. Ze kunnen het vocht in de bodem zeer goed reguleren, bevatten onmisbare sproenelementen en vormen een belangrijk onderdeel van het “kleihumus complex” (HKC) .

Actiferm 20L

Active micro-organisms for better conversion! Actiferm are effective microorganisms (EM), ready-to-use. It is a mixture of active bacteria, fungi and yeasts. Actiferm increases the natural balance and biodiversity, ensures a better and more efficient conversion, is simple and inexpensive. Actiferm is not harmful to machines, soil, plants, animals and humans.

Active micro-organismen voor een betere omzetting! Microferm zijn effectieve micro-organismen (EM), kant-en-klaar voor gebruik. Het is een mengsel van acieve bacteriën, schimmels en gisten. Microferm verhoogt het natuurlijk evenwicht en de biodiversiteit, zorgt voor een betere en efficiëntere omzetting, is eenvoudig en niet duur. Microferm is niet schadelijk voor machines, bodem, plant, dier en mens.

Seashell Lime / Zeeschelpenkalk
zeeschelpenkalk-detail

Aegir Sea Shells Lime, for regulated PH stabilization and for improving soil life. It is a 100% natural product made by living organisms from the sea. The shells are cleaned, heated and uniformly ground. It is a coarse lime source with a long-lasting effect for a stable pH.

Aegir Zeeschelpenkalk, voor een gereguleerde PH stabilisatie en voor het verbeteren van het bodemleven. Het is een 100% natuurlijk product aangemaakt door levende organismen uit de zee. De schelpen zijn gereinigd, verhit en uniform vermalen. Het is een grove kalkbron met een langdurige werking voor een stabiele pH.

Translate »