Graan geoogst? Stoppel fermenteren.

Tarwestoppel onderwerken

De granen zijn of worden geoogst deze weken en de mais zal volgen binnenkort.

De graan- en maisstoppel die overblijft na het oogsten wil erg lastig verteren en geeft vaak een probleem bij de volgende bewerkingen en teelten, soms zelfs wel een aantal jaren. Door het toepassen van Microferm over de mais- en graanstoppel vindt er en betere en snellere vertering van de gewasresten plaats.

 

Microferm kan, voor het onderwerken van de stoppel, met de veldspuit worden aangebracht. Met een dosering van 40 liter Microferm per hectare in ruim water (500 – 1000 liter) voor een goede verdeling en bevochtiging, zal de stoppel aanzienlijk beter verteren. Aangezien Microferm een diversiteit aan Effectieve Micro-organismen bevat zal op deze wijze ook het bodemleven een positieve impuls krijgen en zorgen voor ziekteonderdrukking, minder rotting en minder uitspoeling.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »